Bonner Stadtkrippe

01.12.2019-13.01.2020, Münster-Inforamtion, Gangolfstraße 14, 53115 Bonn
GEÖFFNET

Mo-Fr 14:00-18:00,

Sa-So 14:00-16:00

Wieder geöffnet

Der Kreuzgang des Bonner Münsters ist ab sofort wieder geöffnet, und zwar montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 16 Uhr.

Stadkribbe van Bonn

Hartelijk welkom bij de nieuwe kribbe in het munster van Bonn, de „stadkribbe van Bonn“.

 

God begon klein, arm alsookdeemoedig en vernederde zichzelf

 Toen de heilige Franciscus op kerstmis1223 in het bos bij Greccio de eerste kerstkribbe maakte, had hij daarmee eenduidelijke bedoeling: „Ik wil de bittere armoede waaronder Jezus reeds als kindleed – in een kribbe op hooi liggend en omringd door de os en de ezel – zoduidelijk mogelijk met eigen ogen zien.“De heilige uit Assisi verkondigdede medelijdende god, bij wie de gekwelden en armen opnieuw toevlucht kunnenzoeken. 

 

Ook al was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, maar niet in jou, zou je eeuwig verloren blijven (Angelus Silesius)

In de loop der eeuwen is uit depredikende kribbe van Franciscus vaak een mooie, kerstdecoratie voor woningenen kerken ontstaan. Overeenkomstig de woorden van Angelus Silesius verplaatstde „stadkribbe van Bonn“ de gebeurtenis van Bethlehem naar onze stad. Demenswording van onze god is geen vroom verhaal van het jaar nul, maar betreftons vandaag midden in ons leven in onze stad. Daarom zult u in deze kribbe geenschapen vinden. U zult vergeefs de os en de ezel zoeken en ook de vertrouwdestal is niet voorhanden. In plaats daarvan vindt u nieuwe kribbeplaatsen: debiomarkt, een tearoom of een busperron. Plaatsen, die uzelf opzoekt of kent.Wij zijn ervan overtuigd, dat God ons ontmoet, waar wij zijn.

 

De digitale periode en de oeroude houtsnijkunst ontmoeten elkaar

Wij levenin het computertijdperk. Communicatie, werk, inkoop en tijdverdrijf vindenplaats via de computer en het internet. Deze virtuele wereld behoortondertussen tot de leefrealiteit van de moderne mens. Het is juist dat het decorvan de stadkribbe van Bonn handmatig werd getekend, maar dit gebeurde met decomputer – hoogwaardig zoals met verf en een doek. De artistieke vaardigheidvan de graficus werd realiteit via de computer en de printer. Bij de houtenbeelden is het helemaal anders, maar toch is er een overeenkomst: devaardigheid van de houtgraveur werd realiteit via mes en penseel. Realiteit wasook de menswording van God via Jezus Christus. Hij leefde het dagelijks levenvan de mensen met vreugde en zorgen. Hij vertelt ons, hoe God echt is: oneindigliefdevol en barmhartig.

 

En wat zegt u?

Laat u door deze ongewone weergaverustig aanspreken en misschien ook provoceren. Waar zou uw plaats in dezekribbe zijn? Aan welke scène zou u graag deelnemen? Misschien heeft u een idee,wat wij volgend jaar kunnen afbeelden.Onze kribbe moet in de loop van dejaren groeien en worden uitgebreid met verdere types van de stedelijkemaatschappij. Contacteer ons a.u.b., als u een beeld wil schenken.Schrijfons: Bonner Münster, Stadtkrippe, Postfach 7190, 53071 Bonn, stadtkrippe[at]bonner-muenster.de